Film cách nhiệt Ôtô

Film cách nhiệt Ôtô

Film Packages

DIAMOND 11 SERIES

DIAMOND 11 SERIES là sản phẩm độc quyền của Rhinepro. Sử hữu công nghệ cách nhiệt Multi Layer - Sputtering với khả năng cách nhiệt tuyệt đối, ngăn chặn 99.9% tia UV và 97% tia IR. Cùng với đó là sự sang trọng trong màu phim, đem lại khí chất thượng lưu cho người dùng.

BLACK BEAUTY SERIES

BLACK BEAUTY SERIES là sản phẩm độc quyền của Rhinepro. Sử hữu công nghệ cách nhiệt Titanium - Nitride khả năng cách nhiệt tuyệt đối, ngăn chặn 99.9% tia UV và 95% tia IR. BLACK BEAUTY SERIES có 2 mã sản phẩm chính là BLACK BEAUTY 2MIL/4MIL. 

BLACK RESCUE SERIES

BLACK RESCUE SERIES là sản phẩm độc quyền của Rhinepro. Sử hữu công nghệ cách nhiệt Nano - Ceramic với khả năng cách nhiệt tuyệt đối, ngăn chặn 99.9% tia UV và 90% tia IR. Cùng với đó là sự sang trọng trong màu phim, đem lại khí chất thượng lưu cho người dùng

BLACK TONE SERIES

BLACK TONE SERIES là sản phẩm độc quyền của Rhinepro. Sở hữu công nghệ cách nhiệt Nano - charcoal Tonecho khả năng cách nhiệt tuyệt đối, ngăn chặn 99.9% tia UV và 80% tia IR. Cùng với đó là sự sang trọng trong màu phim, đem lại khí chất thượng lưu cho người dùng.